Bellona mener at løsninger ligger i havet

Det er stort potensiale for ny produksjon av mat

Havet kan bidra mer til fremtidens matfat

En av vår tids største utfordringer er hvordan vi skal dekke verdens økende behov for mat, samtidig som vi skal hindre ytterligere ødeleggelse av økosystemer og gjennomføre betydelige kutt i utslipp av klimagasser. Globalt står matproduksjonen vår for en tjedjedel av klimagassutslippene, samtidig som det tar opp store landareal og har et høyt ferskvannsforbruk. Bellona mener at flere av løsningene ligger i havet, der det er stort potensiale for ny produksjon av mat, fôr, bioenergi og materialer. Samtidig er det en forutsetning at dette gjøres med minimale miljøkonsekvenser.

har liten negativ effekt på havmiljøet

For å få til nødvendig endring i matsystemene våre, må vi ta tak i hvordan maten produseres. Arter som befinner seg lavere på næringskjeden – slik som tare, skjell og tunikater – benytter seg av næringsstoffer som finnes i havet, og trenger ikke fôr eller gjødsel. Videre trenger de minimalt med landareal og ferskvann i produksjonen. De har liten negativ effekt på havmiljøet, og kan brukes til menneskemat, dyrefôr eller andre spennende bruksområder som bioenergi og karbonlagring. Samtidig kan artene bidra med en positiv virkning på miljøet, for eksempel ved å binde næringsstoffer fra menneskelige utslipp.

mulighetene for å mette 10 milliarder mennesker

Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi trekker frem at en av de store mulighetene for å mette 10 milliarder mennesker i 2050 er en sterk økning i lavtrofisk havbruksproduksjon som kan gi mat og være et alternativ til karbonintens kjøttproduksjon på land. 

Globalt står tang og tare for halvparten av alt det vi dyrker og oppdretter i havet – hele 35 millioner tonn! Men dette har ikke blitt like utbredt i Norge enda. Selv om vi i Norge produserer over 1,5 million tonn laks hvert år, så produsererte vi kun i underkant 3000 tonn tare, skjell og andre arter lavt på næringskjeden. Her er det et stort potensiale for å øke produksjonen fremover.

løse en del av fremtidens utfordringer.

I havet har vi også en rekke arter som vi i Norge ikke har hatt tradisjon for å spise før. Kråkebolle, sjøpølse, havsalat og strandsnegl er eksempler på i dag uutnyttede arter som kan egne seg godt på tallerkenen. Får vi til å både høste mer fra uutnyttede arter og dyrke mer fra lavere i den marine næringskjeden, kan det bidra til å løse en del av fremtidens utfordringer.

Samarbeidspartnere
Tangpizza-konkurranse