Demoside med sidestolpe

På denne siden har jeg aktivert sidestolpe, og lagt inn litt tilfeldig innhold i denne. Innholdet i sidestolpen legges inn i en widget og vil ikke vises når du er i redigeringsmodus av siden. Innstillingene for standard sidestolpe finner du under Utseende -> Widgeter.

Themet har én sidestolpe som standard, men det kan opprettes flere sidestolper, og man kan bestemme hvilke sider hver enkelt sidestolpe skal vises på.