Kunnskap om bruk av tang og tare

Kilder

Følg oss på Linkdin
Her legger vi stadig ut innlegg med rapporter som blir publisert om tang og tare

Havforskingsinstituttet

Sjømatdata er HI sin database, hvor du kan søke etter og sammenlikne innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i tang og tare samt annen sjømat

Nofima 

Rapporten Utfordringer knyttet til prosessering og analyse av norsk tare, med fokus på sukkertare og butare fra Nofima viser blant annet at ved blanchering fjernes mer enn 90% av jod innholdet.

Seaweed for Europe

Denne rapporten Hidden champion of the ocean forteller om fremtidsmulighetene for tang og tare industrien, den har enkle og gode fremstillinger og er på 60 sider.

Norsk institutt for vannforskning

Taredyrking er i ferd med å bli stor industri. Er vi forberedt?

Mattilsynet

Er det trygt å spise tang og tare? Matportalen.no

NIBIO

Slik kan du sanke tare til matbordet