Kunnskap om bruk av tang og tare

Sanking

Planlegging

 • Velg en lokasjon med god vanngjennomstrømning og ikke i nærheten av utslipp.
 • Bruk f.eks. tidevannstabellen og start sanking noe før vannstand er på det laveste.
 • Egnet redskap er saks eller kniv samt et finmasket nett for tang og noe grovere og større nett / sekk for tare. Med støvler når du det meste av tangartene. For tare er det egnet med vader.
 • Brodder er helt nødvendig på glatte svaberg om du ikke har spesielt fottøy med filtsåle.
 • I kaldt vann er gummihansker med plass til ullvante inni godt egnet.

Nyttig utstyr er når en skal sanke tang og tare i fjæra er saks, nett ( for eksempel -vaskepose og eller ved-sekk), brodder, gummistøvler og gummihansker. Vader og tørrdrakt er flott om en har.

I fjæra

 • Det er ikke hele algen som benyttes i mat. Tenk som om du høster grønnsaker og velg de friske fine artene.
  • Tang vokser i toppen som en blomst. Det i hovedsak de friske tuppene / de nye skuddene som benyttes i mat. Bruk også fruktlegeme og litt av bladet nedover. Tang er det du finner øverst i fjæra – se tangkart.
  • Tare vokser fra bunnen som et hårstrå. Tare klippes et stykke over feste nær bunnen og selve feste skal stå igjen. Den ytre tuppen av blad som ofte er slitt og begrodd klippes vekk og benyttes ikke. Tare vokser dypere – se tangkart
 • Bruk aldri tang og tare som er drevet i land. Sank det som sitter fast. (unntaksvis rett etter en storm kan det sankes friske arter du ellers ikke finner i sjøkanten)
 • La alltid en del av algen med feste stå igjen for å sikre ny vekst og sank aldri alt av en art i ett område.
 • Skyll alltid tang og tare godt i sjøvann og unngå ferskvann. Fjern tilvekster og sand
 • Oppbevar sankenett i sjøvann så lenge du er i fjæra. Etter det kan den oppbevares fuktig i f.eks. kjøleskap, men bør behandles i løpet av 4 timer. Lukter den dårlig skal den ikke brukes videre i mat.
 • Tenk alltid på egen sikkerhet spesielt om du er alene i sjøkanten.
 • Det er ikke påvist giftige arter i Skandinavia.
 • Informasjon om ulike arter finner du på tangkart

Sank bærekraftig

 • Bruk egnet redskap
 • La feste stå
 • Bruk den yngste delen