Om jod i tang og tare

om jod i tang og tare

Tang og tare er kilde til jod

I Norge i dag er det generelt mangel på jod i befolkingen. Til å utbedre dette kan tang og tare brukes som kilde, men det er store ulikheter av jod innhold i de ulike tang og tare artene og må brukes deretter.

Det er like uheldig å få i seg for mye jod som for lite jod.

De som har problem med skjoldbruskkjertelen bør kontakte fastlegen for å avklare om de skal i seg mye eller lite jod.

Bilde under viser at det er spesielt tareartene sukkertare og fingertare som inneholder mye jod. Skal disse benyttes i store mengder kan det anbefales koking/blansjering (beskrevet i Nofima sin forskningsrapport) for å redusere jod mengde.

Les mer om jod i tang og tare i Sunnhetsbladets sin artikkel

Se næringsinnhold i tang og tare arter i Havforskningsinstituttet Sjømatdata

Les Nofima sin forskningsrapport «Utfordringer knyttet til prosessering og analyse av norsk tare, med fokus på sukkertare og butare»

Les NRK artikkelen «Meiner det ikkje er nokon fare med tare: – Kan erstatte salt»

Kilde Sunnhetsbladet

Kilde Matportalen

Kilde Nofima