Ting med tang

Formidler kunnskap om bruk av tang og tare

Om Ting med tang

Målet er å forvandle det mystiske i fjæra til deilig hverdagsmat.
Vi holder kurs i hele Norge hele året.

Det startet med interessen for å bruke ressursene i naturen og et kurs om alle nyttevekstene og tang og tare. Vi ble hekta på denne fantastiske og lite utnyttede ressursen og forsto raskt at vi ønsket å gjøre mer enn kun å ha det som en hobby.

I 2016 etablerte vi Anne-Lise og Bjørn Viken firma Ting med Tang. Ganske snart forsto vi at det var opplæring og kursvirksomhet som skulle bli vår kjernevirksomhet.

Det er en kjensgjerning at det er mangel på kompetanse om denne fantastiske ressursen på alle nivå.

Vi så at praksisnære kurs hvor deltakerne er med på hele reisen fra teori, ut i fjæra og sanke, rensing, mat bearbeiding og måltider med tang og tare dekket behovet for interesserte i de ulike gruppene som er interessert i mer kunnskap om tang og tare.

Med fine lokaler yttest på brygga i idylliske Engelsviken har vi nærhet til hele det sentrale østlandsområdet, men vi reiser også dit kunden ønsker oss i hele Norge

At vi var tidlig ute var vi klar over, men hvor mye nybrottsarbeid det var visste vi ikke. Det er en spennende reise å få ta del i etablering av en ny næring i Norge og følge bransjens utvikling med blant annet å sende prøver inn til Havforskningsinstituttet slik at Mattilsynet får forskningsresultater som er nødvendig. Fra 2018-2019 har tang og tare blitt sett på med stor interesse i bærekraft perspektiv fra veldig mange hold, det har gjort interessen enda større.

Å sette seg inn i stadig ny forskning og dele dette på nettsidene våre TingmedTang.no har vært en viktig del av jobben. Vi er opptatt av å dele kompetanse på alle nivå slik at tang og tare kan bli en like naturlig del av det norske kostholdet som grønnsaker, frukt og bær er i dag.

Vi har livredningssertifikat

Dette er våre samarbeidspartnere

I Ting med Tang legger vi stor vekt på å bygge nettverk og dele kunnskap

Lofoten Seaweed og Ting med Tang
Noriko og Ting med Tang

Havforskningsinstituttet og Ting med Tang
Inspiria og Ting med Tang
Ytre Hvaler Nasjonalpark og Ting med Tang

Mattilsynet og Ting med Tang
Seaweed Europe og Ting med Tang
St Peter og Ting med Tang

Færder nasjonalpark og Ting med Tang
Engelsviken Brygge Fiskerestaurant og Ting med Tang
Engelsviken Matbar
Engelsviken slipp og Ting med Tang

Nordnorsk Pensjonistskole  og Ting med Tang
Midt Troms Museum og Ting med Tang
Kotenull og Ting med Tang
Saltstraumen hotell og Ting med Tang

Sjøsaker og Ting med Tang

Flekkefjord videregående skole og Ting med Tang
Lindesnes fyrmuseum og Ting med Tang
Skjærgårdsmat og Ting med Tang
Miljøagentene og Ting med Tang

Catxalot og Ting med Tang
Oslo kajakklubb og Ting med Tang

Norges vel og Ting med Tang
Dahmsgard Utsira og Ting med Tang