Kunnskap om bruk av tang og tare

2019 var et oppvåknings år for miljø og artsmangfold og søkelyset på tang og tare som en viktig ressurs i det grønne skifte kom for fullt. Det kommer stadig flere rapporter og artikler om emnet og her vil vi dele disse. Bruksområdene er utallige og en  blomstrende og bærekraftig tangindustri resulterer i : dyrefor, legemidler & ernæringsmidler, tilsetningsstoffer, bioemballasje, kosmetikk, biostimulanter, biodrivstoff og valorisering av økosystemtjenester.

Her er lenker til rapporter og artikler:

Seaweed for Europe – Skjult mester på et øyeblikk

Havforskningsinstituttet – Slik kan algedyrking bli en lønnsom og bærekraftig ny havnæring

Havforskningsinstituttet – Mot en ny havnæring for tare?

Norsk institutt for vannforskning – Taredyrking er i ferd med å bli stor industri. Er vi forberedt?

Lofoten Seaweed – Tare kan bli milliardindustri: Havet grønne gull. Norge vil dyrke og høste alger som klimatiltak, dyrefôr, bioplast, eller til matfatet. Hva skal egentlig til for å lykkes med tang og tare?

Dansk vidensenter for tang – Tangen skal hjelpe til med et helt nytt tankesett

Design- og Arkitekthøyskolen i Oslo AHO – Fremtidsscenario 2040